Seismologi - Läran om jordbävningar

Välkommen till den första artikeln i Jordbävning.se:s artikelsamling! Vad passar bättre att inleda denna artikelsamling än en artikel kring seismologi, och vad seismologi är?

Seismologi som vetenskapligt fält

Ordet seismologi (på engelska seismology) kommer från det gamla grekiska orden seismós (σεισμός) och -logía (-λογία), som betyder just "jordbävning" och "studier av". Och det är även precis vad seismologi är, seismologi är det vetenskapliga fält där man studerar jordbävningar och hur elastiska vågor propagerar genom jorden (eller andra planetliknande himlakroppar). Man brukar även säga säga att både orsaker till jordbävningar (såsom vulkanism, plattektonik, glaciärer, osv.) och effekter av jordbävningar (t.ex. tsunamis) hör till fältet. En person som studerar seismologi kallas seismolog.

Seismologin har lång historia

Rent historiskt är seismologin ett oerhört gammalt vetenskapligt fält. Under den kinesiska Handynastin (ca. 200 år f.Kr. till ca. 200 år e.Kr.) utvecklades den första seismografen (dvs. en sådan apparat som reagerar på skakningar i marken), men spekulationer kring naturliga orsaker bakom jordbävningar gjordes redan 500 år f.Kr. av flera gamla grekiska filosofer (såsom t.ex. Thales från Miletos och Aristoteles).

Det klassiska seismogrammet

En sak som verkligen förknippas med seismologi, och som alla seismologer arbetar med, är det så kallade seismogrammet. Ett seismogram är en slags inspelning av de markrörelser som en seismograf känner av från marken. Du har säkert själv stött på ett seismogram vid otaliga tillfällen, framför allt när det talas om jordbävningar i olika medier såsom tidningar och nyheterna på TV. Här nedanför visar vi ett typiskt seismogram, som visar hur marken har rört sig relativt sin grundposition under en given tidsperiod.

Ett typiskt seismogram inspelat av en seismograf

Publicerat 2020-12-04