Vad den magnitud som presenteras innebär

Den magnitud som presenteras här på Jordbävning.se är den officiella magnituden som rapporterats från USGS (U.S. Geological Survey). Allteftersom data samlas in kan denna officiella magnitud komma att ändras, i dessa fall försöker vi även att hålla vår data uppdaterad och justerar den i takt med att ny data rapporteras från USGS.

Betydelsen av magnitud-siffran

Magnituden för en jordbävning är ett mått på hur stor en jordbävning är vid sin källa, eller hur mycket energi som frisätts vid jordbävningen. Vi visar jordbävningar med en magnitud på minst 2.5, magnituden har ett maxvärde på 10.0. Viktigt att påpeka är även att det värde som anges för magnituden är logaritmiskt, detta innebär att även om en förändring ser liten ut kan den i själva verket vara väldigt stor. Som exempel är amplituden (höjden) hos de seismiska vågor som alstras av en jordbävning med magnitud 5, hela 10 gånger högre än vid en jordbävning med magnitud 4.

Richterskalan

Ofta när jordbävningar omnämns i t.ex. tidningar eller på TV så brukar man höra uttrycket Richterskalan, att en jordbävning hade magnitud x på Richterskalan. Detta är i de allra flesta fall felaktigt, då Richterskalan är en lokal magnitudskala som de allra flesta seismologiska institut inte använder för att presentera magnituden för ett jordbävning. Den magnitudskala som i huvudsak används på global skala är den som kallas Momentmagnitudskalan (och betecknas Mw).

Källförteckning


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2019-09-12.

Skriv en kommentar