Vad "Risk för tsunami" innebär

Om en jordbävning är av en större magnitud och äger rum i ett område där det finns en risk att en tsunami skall kunna uppstå, då ges denna jordbävning flaggan "Risk för tsunami". Att en jordbävning har fått denna flagga innebär inte en tsunami kommer att följa eller följde efter jordbävningen, den säger bara att det finns en risk för att den kommer att bli eller blev en tsunami som följd av jordbävningen.

För mer information om aktuella tsunamivarningar, besök http://www.tsunami.gov.

Källförteckning


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2019-09-12.

Skriv en kommentar