Jordbävningar i världen/Artiklar/Skydda dig vid jordbävning

Så skyddar du dig vid en jordbävning

I Sverige drabbas vi vanligtvis inte av allvarliga jordbävningar, men om du befinner dig i ett land där jordbävningar är vanligt förekommande så är det bäst att vara förberedd.

Vi har ungefär två mikroskalv varje dag i Sverige, men de känns i regel inte av. Det kraftigaste jordskalvet i modern tid i Sverige var 1904 utanför Kosteröarna då det nådde 6,0 på Richterskalan. Nästan hela Syd- och Mellansverige kände av skalvet. 2004 var det även en jordbävning i Kaliningrad med magnituden 5,3 och det kändes i hela södra Sverige. Ingen av jordbävningarna var dock livshotande.

Förberedelser är a och o

Om du ska vara i ett område som har drabbats av jordbävningar tidigare så är det viktigt att du förbereder dig. Många svenskar som är intresserade av prepping besöker överlevnadsexperterna Beredd för att få reda på mer om hur de kan förbereda sig inför olika naturkatastrofer och för att få tag i rätt utrustning.

Utrustning som kan komma till användning vid en jordbävning är till exempel ett första hjälpen-kit, vattenbehållare, pannlampor, värmeljus och walkie talkies. Just vattenförsörjningen är värt att tänka lite extra på, eftersom det kan ta lång tid innan det jordbävningsdrabbade landet får tillbaka alla livsnödvändiga samhällstjänster. Filter som går att använda för att filtrera vatten från vattendrag direkt till en flaska samt ficklampor med solceller kan därför vara bra utrustning.

Detta ska du göra inomhus

Om du är inomhus när jordbävningen sker så ska du vänta ut den. Spring inte ut ur byggnaden under jordbävningen, för det kan bli farligare. Undvik svaga punkter i byggnaden som hissar och trapphus, samt platser där det finns mycket glas eller andra sköra material. Ta skydd under stadiga möbler som till exempel ett skrivbord eller en säng och börjar möbeln röra sig ska du försöka röra dig med den. Om det inte finns något skydd så är det bäst att hålla dig nära en innervägg, men du ska inte ligga under ett fönster. Skydda alltid huvudet från fallande saker.

Detta ska du göra utomhus

Är du utomhus ska du försöka ta dig till en öppen plats där det inte finns någon risk att objekt faller ner på dig. Byggnader, fasader och glas kan träffa dig om du är i närheten av ett bebyggt område. Du ska inte gå tillbaka in i byggnader innan myndigheterna ger klartecken eftersom skaderisken är hög. Var försiktig med nedfallna elledningar som även kan vara dolda av buskage och bråte.

Hus som har raserats i samband med en jordbävning

Risk för tsunami

Om du befinner dig i närheten av öppet vatten när jordbävningen kommer så ska du försöka ta dig därifrån ta dig till en högre belägen punkt, om det är säkert att göra så. Det kan nämligen finnas en risk för översvämningar eller till och med en tsunami. Om du ska besöka ett land som ligger i riskzonen för tsunamis så är det en bra idé att lära dig hur deras tsunamilarm låter innan du ger dig av. Här kan du se aktuella tsunamivarningar i världen.


Publicerat 2021-10-07