Jordbävningar i världen/Tsunamivarningar

Jordbävningar med tsunamivarning

Här levererar vi en realtidsövervakning av jordbävningar med en kopplad tsunamivarning. Att en jordbävning har en kopplad tsunamivarning innebär inte med säkerhet att det uppstod en tsunami efter jordbävningen, den säger bara någonting om risken. Klicka dig vidare här för att läsa mer om markeringen "Risk för tsunami". Vi kollar kontinuerligt efter nya jordbävningar och den lista du kan se nedanför uppdateras automatiskt så fort det har inträffat en ny jordbävning där det föreligger risk för en efterföljande tsunami. Om du klickar på någon av jordbävningarna i listan eller på kartan så kan du läsa mer om den aktuella jordbävningen.

De senaste tsunamivarningarna

Listan uppdateras automatiskt en gång per minut

Registrerade jordbävningar med tsunamivarning under den senaste veckan

Färgkodningen på de olika jordbävningar som visas motsvarar jordbävningens Pager-nivå, och storleken på cirkeln är exponentiellt bunden till magnituden hos jordbävningen.
De orangea linjerna på kartan anger gränser för de olika kontinentalplattor som bygger upp jordens yttre lager, i angränsning till dessa plattgränser äger de flesta jordbävningar rum.

Källa för plattgränser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.
All data som presenteras på denna sida hämtas direkt från USGS (US Geological Survey)