Vad innebär PAGER-nivå?

PAGER står för "Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response" och är utvecklat USGS (US Geological Survey). Som namnet antyder handlar PAGER om en slags uppskattning, eller klassificering, av hur allvarlig en jordbävning beräknas vara. Uppskattningen görs utifrån vissa givna kriterier knutna till jordbävningen, såsom t.ex. jordbävningens magnitud, intensitet, plats på jorden, djup under jorden och befolkningstäthet i närheten av skalvet.

De fyra PAGER-nivåerna

Det finns fyra nivåer i PAGER-skalan; grön som är den lägsta nivån följt av gul, orange och röd, som är den högsta nivån. Det är dock inte alla jordbävningar som klassificeras och ges en PAGER-nivå, detta beror på att jordbävningarna är för svaga och troligtvis inte kommer att orsaka någon större skada. I våra jordbävningslistor och kartor har vi gett jordbävningarna en färgkodad cirkel som anger varje jordbävnings PAGER-nivå, likaså motsvarar storleken på cirkeln storleken på jordbävningen i fråga. I tabellen här nedan redogörs för vad de olika PAGER-nivåerna innebär:

VarningsnivåMöjligt antal dödsfallMöjlig ekonomisk kostnad
RÖDÖver 1 000Över $1 miljard
ORANGE100 - 999$100 miljoner - $1 miljard
GUL1 - 99$1 miljon - $100 miljoner
GRÖN0< $1 miljoner

En femte nivå införd av oss

För att kunna illustrera jordskalv eller jordbävningar som inte har blivit tilldelad någon PAGER-nivå har vi valt att färgkoda dessa med en grå bakgrund eller en grå cirkel, på vissa ställen över sajten har vi även valt att kalla nivån för just "GRÅ". När man då ser denna grå markering så innebär detta då att skalvet eller jordbävningen troligtvis inte medförde några större skador.

Källförteckning


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2021-03-04.

Skriv en kommentar