Jordbävningar i världen/Ordlista/Epicentrum & Hypocentrum

Vad epicentrum och hypocentrum innebär

När man talar om en jordbävnings epicentrum så är det den plats på jordytan som ligger rakt ovanför den plats i jorden där jordbävningen ägde rum. Här på Jordbävning.se anges epicentret dels i form av exakta koordinater, dvs. latitud och longitud, men även i form av en ungefärlig beskrivning i textformat - t.ex. "nära Kaliforniens kust".

Hypocentrum inkluderar djupet

Om man i sin lokalisering av en jordbävning även tar med den tredje koordinaten, dvs. djupet, då talar man istället om jordbävnings hypocentrum. En jordbävnings hypocentrum är den centrala punkt i jorden där en jordbävning äger rum.

Djupet kan vara negativt

En intressant sak med en jordbävnings djup är att det utgår från havsytans nivå, därför kan man ibland kan se ett negativt djup, t.ex. -1,5 km. Detta innebär att jordbävningen ägde rum ovan havsytan, t.ex. i ett bergsmassiv.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2019-09-12.

Skriv en kommentar