Vad är en tsunami

Ordet "tsunami" kommer från två japanska ord som tillsammans betyder "hamnvåg" En tsunami är en serie vågor som orsakas av jordbävningar, vulkanutbrott och andra naturkatastrofer. Tsunamis färdas ofta med hastigheter på över 600 kilometer i timmen (över det öppna havet, där medeldjupet är 3000-4000 meter) och når ibland höjder på upp till 30 meter!

Inte som vanliga vågor

Tsunamis är inte som vanliga vågor. De är mer som en brinnande vattenvägg som är i rörelse! Om du befinner dig nära havet när en tsunami kommer, ta dig genast till högre belägna platser! Om du befinner dig på land och känner av en jordbävning eller någon annan typ av naturkatastrof, vänta inte på att myndigheterna ska utfärda en evakueringsorder. Bege dig genast mot högre höjder, åtminstone om du befinner dig i ett område där det finns risk för tsunamis.

Hålla koll på tsunamivarningar

Det är också viktigt att kontrollera med myndigheterna om det finns en varning i ditt område. Pacific Tsunami Warning Center har utformat ett system för tidig varning som använder seismometrar, sensorer för vattentryck och djuphavsbojar för att upptäcka tsunamis. Även om detta system inte alltid kan ge förvarning i förväg det har hjälpt till att rädda många liv tidigare.

Vi på Jordbävning.se listar också tsunamivarningar till följd av jordbävningar i realtid, du hittar dessa listor här: tsunami varningar.

Förberedelser inför eventuell tsunami

Det bästa sättet att vara förberedd på en tsunami är att utbilda sig om vad de är och hur man hanterar dem. Se till att lära dig om riskzonerna där tsunamis kan inträffa och planera en flyktväg som tar dig bort från kusten inom några minuter när du märker en tsunami varning.

Varningstecken för annalkande tsunami

Det första tecknet på en tsunami är faktiskt små vibrationer i vattnet. Dessa krusningar kallas "P-vågor". Nästa sak som du förmodligen kommer att märka är vågor nära vattenytan verkar gå i en annan riktning, följt att vattnet verkar "försvinna" och att stranden blir längre. I ett sådant läge är det kritiskt att ta sig till en högt belägen plats, för då är tsunamivågen inte långt borta.

Bild på ödeläggelsen efter en tsunami.

Ödeläggelse efter en tsunami.


Publicerat 2022-01-29